HomeV3Позадина на производот

УВ прочистувач

  • Пренослива светилка за дезинфекција со UV прочистувач на воздух

    Пренослива светилка за дезинфекција со UV прочистувач на воздух

    Воздухот обично содржи голема количина на бактерии.Некои од нив се безопасни, додека други може да предизвикаат сериозен ризик по здравјето на луѓето. Овој УВ прочистувач на воздух емитува UV-C (гермицидно, 253,7 nm) за да ги уништи хемиските и биолошките загадувачи.
    Ги намалува или елиминира бактериите како мувла, вируси, бактерии, габи и спори на мувла од внатрешниот воздух на домовите, канцелариите и деловните објекти кои го загрозуваат здравјето на луѓето, обезбедувајќи повисок квалитет на воздухот во затворените простории.