HomeV3Позадина на производот

Електронски баласт

  • Електронски придушници Напојување со ултравиолетова ламба

    Електронски придушници Напојување со ултравиолетова ламба

    Електронскиот баласт е електронски уред кој се користи за регулирање на струјата и напонот во електричното коло.

    Компатибилноста помеѓу ултравиолетовите бактерицидни светилки и придушниците е многу важна, но која за жал често се игнорира во практичната примена.Постојат магнетни придушници и електронски придушници на пазарот, но вториот е поеколошки од првиот, заштедувајќи енергија.

    Lightbest може да обезбеди повеќеформни електронски придушници и инвертер компатибилен со ултравиолетови ламби базирани на жива и амалгам, обезбедува ниско одржување, енергетско ефикасно решение за апликации за UV бактерицидно осветлување, вклучувајќи стерилизација на вода, прочистување на воздухот и дезинфекција на површината.