HomeV3ProductBackground

Потопен УВ модул

  • Submersible UV Modules Waterproof Germicidal Lamp

    Потопни УВ модули Водоотпорна гермицидна ламба

    Овие светилки се специјално произведени за потопни бактерицидни светилки кои се користат во вода или течност.Тие се многу лесни за ракување бидејќи имаат водоотпорна структура со двојна цевка со надворешната страна на линеарна гермицидна светилка запечатена со кварцно стакло и основата се користи само на едната страна.Тие се специјално дизајнирани за стерилизација во вода и имаат посебни големини и електрични карактеристики.За стерилизација на вода (течност), изберете соодветни бактерицидни светилки земајќи ја предвид природата на водата, длабочината, брзината на протокот, волуменот и видот на микроорганизмите.