HomeV3Позадина на производот

Потопен УВ модул

  • Потопни УВ модули Водоотпорна гермицидна ламба

    Потопни УВ модули Водоотпорна гермицидна ламба

    Овие светилки се специјално произведени за потопни бактерицидни светилки кои се користат во вода или течност.Тие се многу лесни за ракување бидејќи имаат водоотпорна структура со двојна цевка со надворешната страна на линеарна гермицидна светилка запечатена со кварцно стакло и основата се користи само на едната страна.Тие се специјално дизајнирани за стерилизација во вода, и имаат посебни големини и електрични карактеристики.За стерилизација на вода (течност), изберете соодветни бактерицидни светилки земајќи ја предвид природата на водата, длабочината, брзината на протокот, волуменот и видот на микроорганизмите.